Korištenje web stranice www.svijetkamina.hr  je podložno navedenim uvjetima i ograničenjima:
AUTORSKO I VLASNIČKO PRAVO
Svi materijali koji su objavljeni na ovoj web stranici vlasništvo su tvrtke Svijet kamina d.o.o. ili njenih partnera, te se smiju kopirati samo u nekomercijalne svrhe i za osobnu upotrebu posjetiteljima naših stranica, uz uvažavanje autorskih i drugih vlasničkih prava i poštivanje navedenih ograničenja. Moguće ih je kopirati, reproducirati ili distribuirati jedino uz izričitu pismenu dozvolu odgovornih osoba iz tvrtke Svijet kamina d.o.o.
MOGUĆNOST POGREŠKE
Djelatnici tvrtke Svijet kamina d.o.o će nastojati unijeti točne i aktualne podatke, ali ne mogu preuzeti odgovornosti za njihovu potpunu točnost, zbog čega molimo posjetitelje da informacije o proizvodima za koje su zainteresirani, provjere u telefonskom ili osobnom kontaktu s djelatnicima tvrtke. Svi posjetitelji ove stranice koriste njen sadržaj na vlastitu odgovornost i tvrtka Svijet kamina d.o.o nije odgovorna za neposredne, slučajne ili posredne štete nastale zbog pogreške ili nepotpune informacije u sadržaju stranice.
U okviru svoje politike Svijet kamina d.o.o sa svojim partnerima kontinuirano usavršava svoje proizvode te su ilustracije i informacije na ovoj web stranici općeg karaktera i ne mogu se smatrati ugovornim dokumentom. Materijali (kamen, drvo, mramor, granit, šamoti…) prikazani na fotografijama, mogu se razlikovati po boji, reljefu i teksturi od stvarnog stanja. Te se razlike ne smatraju nedostacima, već jednostavno posljedicom uobičajene raznolikosti prirodnih materijala i objektivne nemogućnosti interpretacije putem digitalnog medija. Za sve detaljnije informacije potrebno je obratiti se odgovornim osobama Svijet kamina d.o.o.

Idejne skice prikazane na ovim web stranicama nisu izvedbeni nacrti pa su moguća odstupanja u dimenzijama ili podjeli elemenata. Grafički prikaz testura ne odgovara u potpunosti stvarnom stanju zbog nemogućnosti vjerne interpretacije izgleda materijala u izradi 3D modela. Strogo je zabranjeno koristiti idejne skice kamina, roštilja i kušnih peći Svijet kamina d.o.o  u izvedbi vlastitih proizvoda, bez izričite pismene dozvole odgovornih osoba tvrtke Svijet kamina d.o.o.

PRAVO IZMJENE SADRŽAJA
Tvrtka Svijet kamina d.o.o zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice, što uključuje cijene, materijale, proizvode i druge podatke, bez prethodne najave. Nije odgovorna za posljedice koje proizlaze iz promjena i aktualiziranog stanja stranice.
PRIVATNOST POSJETITELJA
Tvrtka Svijet kamina d.o.o uvažava privatnost posjetitelja. Potpisom narudžbenice brošura i proizvoda, te upisom u obrazac za kontakt potpisnik daje privolu da njegove osobne podatke tvrtka Svijet kamina d.o.o, smije koristiti za unos u zbirku osobnih podataka i njihovo obrađivanje, bez mogućnosti razmjene s trećim osobama, a sa svrhom dostave daljnjih promidžbenih materijala i ponuda, sukladno čl. 7. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača. Podaci će se čuvati dok sam potpisnik ne zatraži brisanje iz adresara. Svaka promjena koja se tiče novog pristupa privatnosti posjetitelja, objavit će se na ovoj web stranici.