Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. –isp., 79/09. i
89/09. – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših proizvoda i usluga mogu dostaviti
u pisanom obliku na adresu:
Svijet kamina d.o.o., Zagrebačka 62, 42222 Ljubešćica
ili na e-mail adresu: info@svijetkamina.hr odnosno na telefax broj: +385 42 623 800
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.